top of page

De merknaam CSP® is verbonden aan de opleiding Certified Security Profiler.

Proactief beveiligen is gericht op de voorbereidende handelingen van kwaadwillenden en deze handelingen te verstoren. 

De toegevoegde waarde van proactief beveiligen is dat getroffen beveiligingsmaatregelen worden geëffectueerd waardoor incidenten worden voorkomen.

 

CSP geregistreerde personen kennen de randvoorwaarden geleerd die noodzakelijk zijn voor een succesvolle implementatie van dit concept, hoe deze voorwaarden in te vullen en

hoe de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen kunnen worden aangetoond.

bottom of page