top of page

REGISTERED  HIGH-RISK SECURITY OFFICER RHSO

Het Centre of Experts beheert het register RHSO®.

De merknaam RHSO® is verbonden aan het oefenprogramma "Wees Voorbereid op het Onverwachte!" en kan worden verkregen nadat het oefenprogramma volledig is doorlopen en minimaal 295 punten zijn behaald.

Alle oefeningen waaraan is deelgenomen zijn door een RHSOI® geregistreerde oefenleider in het (op naam gestelde) beveiligingspaspoort van de RHSO® aanvrager vastgelegd.

Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over 295 punten te beschikken.

De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de

aanduiding Register Highrisk Security Officer (RHSO®) achter zijn/haar familienaam te plaatsen.

De RHSO® geregistreerde persoon voldoet aan de eisen zoals vermeld in het RHSO register reglement

bottom of page