Proactief Security Risk Management

Effectief & Integraal 

 

Binnen het vakgebied Security Risk Management hebben we te maken met een tegenstander waar je helaas geen afspraak mee kunt maken. Dit onbevoegd menselijk handelen is van alle tijden en komt zowel in de profit- als non profit organisaties voor. Wanneer personen of groeperingen interesse tonen in je waardevolle bezittingen en je vertrouwd op je standaard maatregelen is het afwachten tot iets je overkomt.

Helaas zijn nog steeds veel standaard security maatregelen erop gericht om iets tegen te houden, te vertragen en/of te signaleren in plaats van te voorkomen.  Een aanpak die volgens ons, Centre of Experts, achterhaald is. Huidige dreigingen en risico’s vragen om een proactieve integrale Security Risk Management aanpak. Dit levert toegevoegde waarde aan uw organisatie.


Het Centre of Experts levert producten en diensten op het gebied van:

  • Opleidingen & Trainingen
  • Consultancy, Coaching & begeleiding, Evenementen en Register beheer.
Opleidingen & Trainingen

Het Centre Of Experts ontwikkeld  opleidingen & trainingen op het gebied van proactief integraal security riskmanagement.  Wij hanteren klassikaal en/of E-learning opleidings- en trainingsconcepten. 

Consultancy

Het Centre Of Experts levert naast haar producten ook diverse diensten. Als consultant kan het Centre of Experts u helpen bij de analyse en advies in de migratie proces naar proactief integraal Security RiskManagement.

Coaching & Begeleiding

Het Centre of Experts biedt diverse coaching & begeleidings trajecten. Coaching & Begeleiding kan persoonlijk zijn of voor uw organisatie in het migratie traject naar proactief integraal Security RiskManagement. Coaching & Begeleiding biedt het Centre Of Experts ook aan in de vorm van CaaS.

Register

Het Centre Of Experts beheert de registers Certified Security Profiler CSP en Certified Insider Threat Profiler. (CITP). 

Agenda

Onderstaand de agenda met een overzicht van de evenementen en opleidingen die door het Centre Of Experts of haar partners zijn gepland. Neem contact met ons op als u meer informatie wil of deel wilt nemen aan de evenementen, trainingen en/of opleidingen.

Datum Evenement Organisatie Aanvullende informatie
24 juni 2021 CSP Learning Event Centre of Experts Deelname op uitnodiging
30 september 2021 CSP Learning Event Centre of Experts Deelname op uitnodiging
27 september 2021 Opleiding CSP OrcaSecure BV Meer informatie
16 december 2021 CSP Learning Event Centre of Experts Deelname op uitnodiging

Over ons

Het Centre of Experts is een netwerk organisatie met specialisten die er van overtuigd zijn dat incidenten kunnen worden voorkomen door een integrale proactieve security riskmanagement aanpak. Door onze aanpak leveren investeringen in security maatregelen aantoonbaar toegevoegde waarde en een bijdrage aan het succes van de organisatie.  

Dit kan alleen worden bereikt door inzicht te hebben in het proactieve security proces, het invullen van de noodzakelijke randvoorwaarden en het borgen van de kwaliteit van de personen betrokken in het proces.

Integraal is een term die veelvuldig en soms onterecht wordt gebruikt. In onze visie betekent een integrale aanpak dat wij kijken naar onbevoegd menselijk handelen vanuit de menselijke kant maar ook via de fysieke en logische ingangen die een organisatie bedreigen. Ervaring leert ons dat veelal een combinatie van deze be(dreigingen) de oorzaak zijn dat de gewenste output niet wordt behaald. Het integraal beheersen van alle ingangen is cruciaal.

Proactief in onze visie. Dat betekent dat incidenten veroorzaakt door onbevoegd menselijk handelen worden voorkomen. Niet pas reageren als er al wat is gebeurd! 

Proactief betekent dat bekend is wat er gebeurd per bedrijfsproces en dat de bedrijfsvoering van uw organisatie in control is.  Als de bedrijfsprocessen bekent zijn kunnen voorbereidende (afwijkende) handelingen worden waargenomen om incidenten veroorzaakt door onbevoegd menselijk handelingen te voorkomen. 

Om dit te bereiken levert het Centre of Experts, trainingen opleidingen. Organiseert het evenementen waar het thema en de aanpak van het integrale proactieve security risk management centraal staat.  Het Centre of Experts levert ook kennis en kunde in de vorm van consultancy, coaching en begeleiding voor personen en/of organisaties die de proactieve security aanpak willen implementeren en borgen.  Het Centre of Experts borgt de kennis tevens door het bijhouden van registers van professionals.

© Auteursrecht COE BV