Register RSO

De merknaam RSO® is verbonden aan het oefenprogramma "Wees Voorbereid op het Onverwachte!" en kan worden verkregen nadat het oefenprogramma volledig is doorlopen en minimaal 177 punten zijn behaald.

Hoofdactiviteiten van het oefenprogramma zijn:
- bijwonen van presentaties van lesbrieven;
- praktisch oefenen van persoonlijke vaardigheden;
- praktisch oefenen van teamvaardigheden;
- scenario trainingen.

Alle oefeningen waaraan is deelgenomen zijn door een RHSOI® geregistreerde oefenleider in het (op naam gestelde) beveiligingspaspoort van de RSO aanvrager vastgelegd.
Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over 177 punten te beschikken.

De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de aanduiding Register Security Officer (RSO) achter zijn/haar familienaam te plaatsen.

Register RSO

Naam Voornaam Organisatie Geldig tot
Bosch van den F.M.J. De Nederlandsche Bank NV 31-01-2022
Cohrs L. Safened Security BV 20-11-2021
Foppen-Winkel I. De Nederlandsche Bank NV 31-01-2022
Goedhart M. Nederlandse Veiligheidsgroep BV 18-03-2022
Heins F. Tilburg University 20-11-2021
Jong de M. Nederlandse Veiligheidsgroep BV 19-05-2022
Jongh de P.A.J. Safened Security BV 05-04-2022
Kleyzen M.J. Safened Security BV 20-11-2021
Koudad F. Safened Security BV 20-11-2021
Nathoe S. Safened Security BV 20-11-2021
Oostindien J.R. Safened Security BV 05-04-2022
Pruijssenaere de P. Safened Security BV 20-11-2021
Rijpma S. Safened Security BV 05-04-2022
Yucekaya M. Safened Security BV 20-11-2023
Zegers A.C. Safened Security BV 20-11-2021

© Copyright COE BV