Integraal & Proactief

Het Centre Of Experts is een netwerk organisatie met specialisten die er van overtuigd zijn dat incidenten kunnen worden voorkomen door een integrale proactieve security riskmanagement aanpak. Door deze aanpak leveren investeringen in security maatregelen aantoonbaar toegevoegde waarde en een bijdrage aan het succes van de organisatie.  

Integraal & Proactief Security Risk Management kan alleen worden bereikt door inzicht te hebben in het proactieve security proces. Het invullen van de noodzakelijke randvoorwaarden en het borgen van de kwaliteit van de personen betrokken in het proces.

Integraal is een term die veelvuldig en soms onterecht wordt gebruikt. In onze visie betekent een integrale aanpak dat wij naar kijken naar onbevoegd menselijk handelen vanuit de menselijke kant maar ook via de fysieke en logische ingangen die een organisatie bedreigen. Ervaring leert ons dat veelal een combinatie van deze be(dreigingen) de oorzaak zijn dat de gewenste output niet wordt behaald. Het integraal beheersen van alle ingangen is cruciaal.

Proactief in onze visie betekent dat incidenten veroorzaakt door onbevoegd menselijk handelen worden voorkomen. Niet pas reageren als er al wat is gebeurd! 

Proactief is onze visie. Ditbetekent dat bekend is wat er gebeurd per bedrijfsproces en dat de bedrijfsvoering van uw organisatie in control is.  Als de bedrijfsprocessen bekent zijn kunnen voorbereidende (afwijkende) handelingen worden waargenomen om incidenten veroorzaakt door onbevoegd menselijk handelingen te voorkomen. 

Om dit te bereiken levert het Centre of Experts, trainingen en opleidingen. Organiseert het evenementen waar het thema en de aanpak van het integrale proactieve security risk management centraal staat.  Het Centre of Experts levert ook kennis en kunde in de vorm van consultancy, coaching en begeleiding voor personen en of organisaties die de proactieve security aanpak willen implementeren en borgen.  Het Centre of Experts borgt de kennis tevens door het bijhouden van register van professionals..

© Copyright COE BV