Opleidingen

Het Centre of Experts ontwikkeld opleidingen & trainingen op het gebied van proactief integraal security riskmanagement. Wij hanteren klassikaal en/of E-learning opleidings- en trainingsconcepten.  Indien een standaard training voldoet zullen wij deze adviseren. Indien gewenst kunnen wij ook  voorzien in maatwerk opleidingen helemaal ingericht voor uw organisatie die indien nodig ook in company kunnen worden verzorgt.

Certified Security Profiler CSP®

Predictive Profiling is de unieke benadering van beveiliging die zich richt op de tegenstander en zijn werkwijze. De methodiek is toepasbaar op zowel publiek toegankelijke en gesloten objecten.  

Werken vanuit deze methodiek maakt het mogelijk om voorbereidende criminele of terroristische handelingen te herkennen en met de juiste vervolgstappen het op handen zijnde incident te voorkomen. Waar de traditionele beveiligingsorganisatie veelal reageert op incidenten, worden met proactief beveiligen volgens deze methodiek daadwerkelijk incidenten voorkomen en kosten bespaard. 

Wij zijn ervan overtuigd dat met deze proactieve security riskmanagement aanpak incidenten daadwerkelijk voorkomen worden en dat onze maatschappij door deze proactieve benadering daadwerkelijk veiliger wordt.

Deze unieke benadering van security risk management visie en aanpak richt zich op onze tegenstander en zijn of haarwerkwijze. De methodiek is toepasbaar op zowel publiek toegankelijke en gesloten objecten.  

Werken vanuit deze methodiek maakt het mogelijk om voorbereidende criminele of terroristische handelingen te herkennen en met de juiste vervolgstappen het op handen zijnde incident te voorkomen. Waar de traditionele beveiligingsorganisatie veelal reageert op incidenten, worden met proactieve Security RiskManagement aanpak methodiek daadwerkelijk incidenten voorkomen en kosten bespaard. 

 De opleiding wordt verzorgt door OrcaSecure BV en duurt 5 dagen (1 dag per week) welke gegeven worden op de Security Academy, De Bleek 11 in Woerden. De lessen beginnen om 09:00 uur en duren tot 16:00 uur.

Bekijk het lesrooster voor het programma van de opleiding.  Het intensieve lesprogramma wordt afgewisseld met theorie en praktijk. Na de opleiding bent u in staat om:

 • het proactieve security riskmanagement proces binnen uw organisatie te implementeren;

 • aan de hand van een dreigingsanalyse, de modus operandi voor uw organisatie te definiëren;

 • proactieve procedures te ontwikkelen.

​Na implementatie zijn uw (security) medewerkers binnen de organisatie in staat om een dreigingsassessment uit te voeren, waardoor vroegtijdig dreigingen worden herkend, en actie wordt ondernomen tegen de dreiging.

Met het Diploma Predictive Profiling heeft u voldoende kennis om vervolgens aan de slag te gaan met de praktijkopdracht welke afgenomen wordt door de examencommissie van het Centre of Experts (COE BV).

Na afronding van de praktijkopdracht kunt u zich inschrijven in het Register Certified Security Profiler (CSP) van het Centre of Experts. Cursisten die de praktijk opdracht gaan doen, kunnen tijdens het traject rekenen op de professionele begeleiding van onze docenten.

​Kosten: € 2.950,- excl. BTW Inclusief theorie examen, syllabus, E-book "Proactief Beveiligen" en lunch, koffie & thee.

PRAKTIJKBEGELEIDING CSP®  

Het doel van deze praktijkbegeleiding is om kandidaten in het bezit van het theoriediploma Predictive Profiling te begeleiden met de praktijkopdracht en het praktijkexamen.  

Het praktijkdiploma Predictive Profiling geeft recht op inschrijving in het register Certified Security Profiler (CSP®) van het Centre of Experts (COE BV). Opzet van de praktijkbegeleiding CSP®

De praktijkbegeleiding bestaat uit 5 avonden: (1 avond per 4 weken) van 18:00 – 21:00 uur.  Tussen de lesavonden worden gerichte huiswerkopdrachten gegeven welke een bijdrage leveren aan de praktijkopdracht.

Aan het einde van de praktijkbegeleiding heeft u de praktijkopdracht afgerond en bent u klaar voor het praktijkexamen.   De praktijkbegeleiding wordt gegeven op Security Academy, De Bleek 11 in Woerden.

Naast een prettige en rustige lesomgeving kunnen we hier onze kandidaten voorzien van gratis parkeergelegenheid, goede bereikbaarheid OV, service en gastvrijheid en (hete en koude) drankjes.   Kosten: € 1.850,- excl. BTW.

Hierbij is het praktijkexamen, afgenomen door de examencommissie van COE BV (ter waarde van € 500,-) inbegrepen. De groep bestaat uit 5 tot 7 personen om een optimale begeleiding van de kandidaten te kunnen garanderen. 

OefenlEIDER RHSOI®

Beveiligers hebben in hun werk te maken met een tegenstander. Een tegenstander die goed is voorbereid, geoefend en gemotiveerd. Om deze dreiging te kunnen weerstaan zullen ook onze beveiligers ten aanzien van hun taak en opdracht goed voorbereid moeten zijn. De huidige voorbereiding bestaat vooral uit een gedegen opleiding, aanvullende specifieke cursussen en kennis van procedures en instructies. Door het regelmatig oefenen van vaardigheden zijn beveiligers pas echt goed voorbereid om de dreiging te weerstaan.

Een geoefende beveiliger is een vakbekwame beveiliger.

Beveiligers hebben in hun werk te maken met een tegenstander. Een tegenstander die goed is voorbereid, geoefend en gemotiveerd. Om deze dreiging te kunnen weerstaan zullen ook onze beveiligers ten aanzien van hun taak en opdracht goed voorbereid moeten zijn.

Een voorbereiding die bestaat uit een gedegen opleiding, aanvullende specifieke cursussen en kennis van procedures en instructies. Door het regelmatig oefenen van vaardigheden zijn beveiligers pas echt goed voorbereid om de dreiging te weerstaan. Om de oefeningen goed uit te voeren en te implementeren zijn oefenleiders nodig die niet alleen de oefeningen organiseren en uitvoeren, maar ook de resultaten van de oefening met de deelnemers kunnen evalueren en bespreken.
 

De opleiding duurt 2 dagen  welke gegeven worden op de Security Academy, De Bleek 11 in Woerden.  De lessen beginnen om 09:00 uur en duren tot 16:00 uur. 

​Na het volgen van deze opleiding is de oefenleider in staat om oefeningen te houden met objectbeveiligers en hen voor te bereiden op de certificering RSO of RHSO.

Kosten deelname zijn € 625,- excl. BTW. Bij de prijs zijn koffie/thee, lunch en het boek "Wees voorbereid op het onverwachte" inbegrepen.

Vanaf 5 deelnemers is het ook mogelijk om deze training incompany te verzorgen. Vraag vrijblijvend een offerte aan. 

De leerdoelen van deze training zijn onder andere:

 • Inzicht verkrijgen in de opzet van het oefenprogramma; 
 • Kunnen opstellen van een oefenbeleidsplan en oefenjaarplannen;
 • Hoe de oefeningen uit te voeren;
 • Het op een constructieve en opbouwende wijze de resultaten van de oefeningen te evalueren en bespreken;
 • Hoe beveiligers gecertificeerd kunnen worden;
 • Inzicht in de kwaliteitsborging van het oefenprogramma.

De training voor oefenleiders wordt niet afgesloten met een examen. De kandidaat oefenleider gaat na de training met het geleerde aan de slag. Na 10 tot 12 maanden volgt er een initiële kwaliteitsaudit, waarin de oefenleider wordt beoordeeld. Een positief resultaat leidt tot inschrijving in het register van N'Lloyd, waarna de oefenleider is gecertificeerd tot Registered Highrisk Security Officer Instructor (RHSOI). 

Geoefende beveiligers kunnen zich onderscheiden door aan de hand van het Beveiligingspaspoort zich bij N'Lloyd te certificeren tot Registered Security Officer (RSO®) of Registered Highrisk Security Officer (RHSO®).

Een gecertificeerde oefenleider is bevoegd om beveiligers voor te dragen voor certificering bij N'Lloyd. De initiële kwaliteitsaudit is verbonden aan de facultieve licentie voor oefenleiders

Oefenleiders met een licentie worden periodiek (1x per jaar) geaudit door auditors van N'Lloyd voor de waarborging van de kwaliteit van de uitgevoerde oefeningen.

Docentenopleiding Proactief Beveiligen

 Recent zijn de exameneisen voor het populaire keuzedeel Proactief Beveiligen (SVPB) goedgekeurd en gepubliceerd. Om docenten de mogelijkheid te bieden om aan de gestelde exameneisen van de SVPB te kunnen voldoen is een Docentenopleiding Proactief Beveiligen ontwikkeld.

​De Docentenopleiding Proactief Beveiligen bestaat uit theorie- en  praktijklessen. 

​Na deze opleiding heeft u als docent voldoende kennis en achtergrond informatie om MBO2 studenten succesvol te begeleiden naar het SVPB- examen. 

Programma :

Dag 1 :

 • Introductie:  
  • Waarom Proactief Beveiligen.
  • Wat is het doel en het beoogde effect in relatie tot traditioneel beveiligen.
 • Wat is Proactief Beveiligen?
  • Wat zijn de voorwaarden en competenties om Proactief Beveiligen te kunnen uitvoeren.
 • De aard van de dreiging
  • Wat is een dreiging.
  • Wat is het verschil tussen dreiging en risico
  • Op welke manieren kan een dreiging zich manifesteren. (scenario denken)
  • Wat zijn inspiratiebronnen om tot een scenario te komen.
 •  De Terroristische en Criminele Planningscyclus
  • Hoe gaat de tegenstander te werk en welke fasen doorloopt hij om zijn doel te bereiken
 •  Aanvallers Methode van Operatie (AMO)
  • Wat is een AMO
  • Waarom is het belangrijk om als proactieve beveiliger de AMO’s te kennen.
  • Wat is kenmerkend voor uitvoerende en voorbereidende AMO’s
 • Dadergroepen
  • Welke dadertypen zijn er te onderscheiden
  • Waarom is het belangrijk om dit onderscheid te kunnen maken?
 • Dreigingsassessment
  • Waaruit bestaat de uitvoering van een dreigingsassessment

​Dag 2 :

 • Normbeeld
  • Hoe kan het normbeeld worden bepaald? 
  • Waar is het normbeeld van afhankelijk?
 • Observeren
  • Het kunnen detecteren van afwijkingen ten opzichte van de norm.
 •  Verdachte indicatoren.
  • Wat zijn verdachte indicatoren
  • Vanuit welke aandachtsgebieden kunnen verdachte indicatoren ontstaan.
 •  Security Questioning
  • Doel van SQ
  • Verschillen tussen SQ en ondervragen (verhoor)
  • Typen vragen
  • Gesprekstechnieken
  • Verbaal en non-verbale signalen

 Dag 3:

 • Red Teaming
  • Verschillende methoden en doelstellingen van Red Teaming
  • Intern Red Teamen
  • Extern Red Teaming
 •  Proactieve Beveiligingsproces
  • Stappen in het Proactieve Beveiligingsproces.
 • Standaard Operating Procedure
  • Onderdelen SOP
  • Hoe deze te ontwikkelen.

​Invulling lesprogramma inclusief theoretisch kader, praktijkoefeningen Op basis van exameneisen SVPB. Tijdstip van de lessen is van 09.00 uur- 16.00 uur  De docentenopleiding wordt gegeven op diverse locaties in het land, maar kan ook in-company worden verzorgd. 

Kosten: € 1.245,- excl. BTW. Hierbij is het examen, afgenomen door Centre of Experts, het lesmateriaal en het praktijkhandboek  inbegrepen.

© Copyright COE BV